رسوای دل

غدیر در کلام امام رضا (ع)
نویسنده : علی - ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ دی ،۱۳۸٦
 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

اذا كان يوم القيامه زفت اربعه ايام الي الله كما زفت العروس الي خدرها، قيل ما هذه الايام، قال يوم الاضحي و يوم الفطر و يوم الجمعه و يوم الغدير و ان يوم الغدير بين الاضحي و الفطر و الجمعه كالقمربين الكواكب .

 

امام رضا (عليه السلام) فرمودند: روز قيامت چهار روز را زينت مي كنند براي خداوند متعال همانند عروسي كه براي حجله زينت مي كنند. پرسيده ميشود اين روزها، چه روزهائي هستند حضرت فرمودند: روز عيد قربان، عيد فطر،عيد جمعه و عيد غدير و همانا روز عيد غدير بين روز عيد قربان و فطر و جمعه مثل ماه است در بين ستارگان .

 

پيامها:

1- برخي زمانها بر برخي ديگر برتري دارند.

2- ايام و روزها مثل مكانها و انسانها قابل تزئين و زيباسازي هستند.

3- زينت ايام به گناه نكردن و عبادت و بندگي خداوند است، حضرت رضا (ع) مي فرمايند: روز غدير روز ترك گناه و معصيت است.

4- روز عيد غدير برترين روزهاي سال است.

5- اهميت روز عيد غدير بر ديگر اعياد اسلامي در اين روايت به خوبي روشن است، ارزش غدير پيش از حد تصور است بگونه اي كه تا قيامت همة جلوه هاي آن آشكار نخواهد شد.

6- فلسفه برتري روز عيد غدير بر ديگر روزها اين است كه اگر روز عيد غدير درست درك شود باقي اعياد و روزهاي اسلامي رسالت و جايگاه خود را پيدا مي كنند. يعني عيد غدير علت عظمت باقي ايام اعياد اسلامي است.

7- از آنجائيكه عيد موسم اظهار شادي و شادماني است از اين حديث نتيجه گرفته مي شود كه اسلام نه تنها با شادي مخالف نيست بلكه در هر هفته حداقل يك روز را براي اظهار شادي اختصاص داده است . فقط آنچه مهم است نوع شادي و شادماني است .

8- حق آن است كه در همه اعياد اسلامي تمام فضاهاي در معرض ديد را بايد تزئين نمود تا هم از نظر روحي مردم دچار آسيب هاي روحي نشوند و هم با زيباسازي محل سكونت انبساط خاطر مردم را فراهم شود.

9- بديهي است هر كار نشاط آوري كه در اعياد مذهبي انجام آن توصيه شده است بايد بيشتر از همه در عيد غدير مورد توجه قرار گيرد.

 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

و هو يوم الذي اكمل الله به الدين في اقامه النبي (صلي الله عليه و آله) عليا امير المومنين علما و ابان فضيلته و وصايته.

 روز عيد غدير روزي است كه خداوند در آن روز دين اسلام را كامل كرد بخاطر اينكه پيامبر (ص)حضرت علي (عليه السلام) را بعنوان اميرالمومنين معرفي كرد و فضيلت و برتري او را براي ديگران آشكار گردد و او را وصي خود قرار داد.

پيامها:

1- غدير روز اكمال دين است و تفسير« اليوم اكملت لكم دينكم» از نگاه امام رضا (عليه السلام) روز غدير است.

2- عظمت روز غدير به خاطر تعيين جانشيني پيامبر است نه اينكه روز غدير ارزش ذاتي داشته باشد.

3- روز غدير روز علني شدن فضائل حضرت علي (عليه السلام) بر ديگران است.

4- استفاده از لفظ اميرالمومنين به معناي جدا نبودن دين از سياست است.

5-امامت از اركان اصلي اسلام است و بدون امامت اسلام دين كاملي نخواهد بود.

 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

و هو يوم السبقه و يوم اكثار الصلوه علي محمد و آل محمد و يوم الرضا و يوم عيد اهل بيت محمد و يوم قبول الاعمال و يوم طلب الزياده و يوم استراحه المومنين.  

روز عيد غدير روز مسابقه است روز بهار صلوات بر پيامبر و اهل بيت او است روز رضايت و عيد اهل بيت پيامبر و روز قبولي اعمال و روز درخواست فراوان و روز راحتي مومنان است.

پيامها:

1- روز مسابقه در خوبيها و پيكار است. تفسير آيه «فاستبقوا الخيرات» است. روز تعيين برترينها است.

2- روز توجه به برترينها است كه اهل بيت پيامبر هستند. لذا حضرت مي فرمايند: روز فراواني صلوات بر پيامبر و اهل بيت است.

3- روز رضايت و رضايتمندي است كه خداوند براضي شدن اسلام  به عنوان آخرين دين اشاره فرموده است.

4- روز عيد اهل بيت است، يعني روزي كه زمينه دوري از گناه براي بشريت فراهم شده است.

5- روزي است كه تائيد كننده اعمال مشخص شد و لذا اعمال بندگان مومن  با تاييد امام زمان (عج) مورد قبول خداوند قرار مي گيرد.

6- روزي است كه به انسان اجازه داده شده هر آنچه نياز دارد طلب كنند.

7- عيد غدير روز آسودگي مومنان است چرا كه روز ياس و نااميدي دشمنان است« اليوم يئس الذين كفروا عن دينكم»

8- از مطلوبترين اعمال روز عيد غدير فرستادن صلوات است.

9- يكي از لحظات استجابت دعا، روز عيد غدير است.

10-  مسابقه در اسلام به عنوان يك اصل ارزشي مطرح است.

 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

يوم المتاجر و يوم التودد و يوم الوصول الي رحمه الله و يوم التزكيه .  

روز عيد غدير روز تجارت و روز مهرورزي و روز اتصال به رحمت الهي و روز رشد است.

پيامها:

1- هر چيزي در دنياي مادي، گرمي بازاري دارد روز عيد غدير بهترين فرصت براي كسب معرفت و گرمي بازار معرفت است چون تا قيامت مسير سعادت مشخص مي شود.

2- روز عيد غدير بهترين روز براي ابراز محبت به همديگر و مهرورزي جامعه انساني است كه يك فرد از جامعه انساني در كلاس اسلام نمره قبولي نمايندگي خداوند را كسب مي كنند.

3- روز عيد غدير روزي است كه مسير اتصال به رحمت الهي را بعد از پيامبر مشخص مي كنند.

4- روز عيد غدير روزي است كه مسير رشد انسان را مشخص و نشان مي دهد ،و براي رشد كردن الگوي عمل ارائه مي دهد.

5- روز عيد غدير روز تزكيه و غبار روبي از روح و جسم است و همانگونه كه ما به پوشش ظاهري توجه ويژه اي در اين روز داريم بايد لباس روح را هم نو و زيبا كنيم و به روح هايمان هم عيدي بدهيم.

6- برخي از موارد مهر ورزي عبارتند از :

1- كمك به افراد نياز مند.

2- فروش كالا به قيمت خريد.

3- ارائه خدمات رايگان به يكديگر مثل خدمات اتوبوسراني،تاكسيراني و نانوايي پزشكان و ...

 قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

يوم ترك الكبائر و الذنوب و يوم العباده و يوم تفطير الصائمين فمن فطر فيه صائما مومنا كان كمن اطعم فئاما فئاما الي ان عد عشرا.

روز عيد غدير روز ترك گناهان بزرگ و معاصي الهي و روز عبادت و روز افطار دادن به روزه داران است و كسي كه در اين روز مومن روزه داري را افطاري دهد مثل كسي است كه گروه گروه افراد را افطاري داده باشد راوي  مي گويد تا ده بار گروه گروه را تكرار فرمودند.

پيامها:

1- روز عيد غدير بهترين فرصت براي ترك گناه و برگشت به راه درست و سعادت است .

2- روز عيد غدير روز عبادت و بندگي خداوند است . زيرا الگوي بندگي و نياش را در اين روز معرفي نمودند.

3- عيد غدير روز روزه داري و افطار دادن است.

4- تاكيد بر عظمت روز غدير با افطاري دادن به مومن كه برابر با صدهزار نفر بر شمرده مي شود.

5- فئام يعني گروه صد هزار نفري كه حضرت مي فرمايد: افطار به يك مومن در روز عيد غدير معادل افطاري دادن به يك ميليون نفر است.

6- از بزرگترين گناهان  نشناختن امام زمان است.

 قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

و هو يوم التهنته يهني بعضكم بعضا فاذا لقي المومن اخاه يقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه اميرالمومنين و الائمه (عليهم السلام)،   

روز عيد غدير روز تبريك و تهنيت گفتن است در اين روز به يكديگر تبريك و تهنيت بگوئيد و زماني كه يكي از مومنين برادرش را ملاقات كرد بگويد سپاس خدائي را كه ما را از دست گيران به ولايت اميرالمومنين و ائمه اطهار (عليهم السلام) قرار داد.

پيامها:

1- غدير روز شادي و شادماني است.

2- تبريك گفتن روز غدير اجرا كردن دستور امام رضا (عليه السلام) است.

3- برنامه روز غدير با ديگر روزها بايد متفاوت باش، برنامه فردي و اجتماعي شيطان بايد در روز عيد غدير متفاوت با روزهاي ديگر باشد.

4- روز غدير روز شكر گذاري بر نعمت و ولايت مداري است.

5- روز غدير روز تبليغ و يادآوري هدف و توجه به  ولايت امير المؤمنين و باقي ائمه اطهار (عليهم السلام) است.

6- روز عيد غدير روزه تجلي عهد و ميثاق با ائمه اطهار بويژه امام زمان (عج) است.

 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)  

و هو يوم التبسم في وجوه الناس من اهل الايمان فمن تبسم في وجه اخيه يوم الغدير نظرالله اليه يوم القيامه بالرحمه و قضي له الف حاجه و بني له قصرا في الجنه من دره بيضاء و نضر وجهه.

 

روز عيد غدير روز لبخند زدن به روي اهل ايمان است پس هر كسي كه به روي برادرش در روز عيد غدير لبخند بزند خداوند متعال روز قيامت به او نگاه رحمت مي كند. و هزار خواسته و نيازش را برآورده مي كند و قصري از در سفيد در بهشت برايش بنا مي كند و چشم او را روشن مي كند.

پيامها:

1- روز عيد غدير روز لبخند است نه روز خنده: و قهقهه چون لبخند با قهقهه تفاوت دارد.

2- شادي در روز عيد غدير بايد آشكار باشد «في وجوه الناس».

3- شادي در روز عيد غدير بايد فراگير و  عمومي باشد «في وجوه الناس».

4- عظمت و اهميت كارهاي خوب در روز عيد غدير از غايت و اجر و مزد خداوند به يك لبخند بخوبي روشن مي شود.

5- چنان عظمت روز عيد غدير زيرا خداوند متعال براي كارهاي ارزشي اينهمه اجر و مزد مي دهد.

6- روز عيد غدير روز شادي مومنين است و باالطبع روز عزاي كفار و مشركين و مستكبرين خواهد بود.

7- روز عيد غدير روز گرفتن حاجات از پيشگاه خداوند تبارك و تعالي است.

8- خداوند چهره متبسم مومنين در روز عيد غدير را دوست دارد پس بايد از آزار و اذيت و شكستن دل ايشان در اين روز جدا پرهيز شود.

9- بهاي لبخند زدن به روي هر مومن در روز غدير يك قصر از درً سفيد در بهشت است. پس بايد هر چه در توان داريم در اين روز از اين معامله سر تا سر سود استفاده كنيم.

10- ارزش شادي اجتماعي در اسلام از اين همه اجر و ثوابش خداوند به يك لبخند داده استروشن و آشكار مي شود.

 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)  

و هو يوم الزينة فمن تزين ليوم الغدير غفر الله له كل خطئيه عملها صغيره و كبيره و بعث الله اليه الملائكه يكتبون له الحسنات و يرفعون الدرجات الي قابل مثل ذلك اليوم فان مات مات شهيد آوان عاش عاش سعيدا.  

روز عيد غدير روز تزئين است هر كسي كه خودش را براي روز عيد غدير زينت كند خداوند متعال كل خطاهاي بزرگ و كوچك او را مي بخشد و ملائكه را به سوي او مي فرستد تا حسنات او را بنويسند و درجات او را بالا ببرند تا سال آينده روز عيد غدير چنين خواهد بود اگر در اين حال بميرد شهيد مرده و اگر زنده باشد سعادتمند زندگي كرده است.

پيامها:

1- تزئين و زيبا سازي در روز عيد سعيد غدير مستحب است.

2-  اسلام به زيبائي و زيباسازي اهميت و توجه ويژه اي دارد.

3- بزرگ داشت «ايام الله» از نگاه اسلام و ائمه اطهار مهم است ، و به همين جهت مورد توجه قرار گرفته است.

4- عظمت روز غدير در نزد خداوند متعال از غايت ويژه اش به خطا كاران دارد، روشن مي شود.

5- روز غدير روز جبران كمبودها و كاستيها است.

6- شرط رسيدن به اين درجات معرفت و شناخت حقيقي روز غدير است.

7- پوشيدن البسه نو و تميز از آداب روز عيد غديراست.

8-روز غدير روز بيمه معنوي براي مؤمنان است كه يك سال آينده خود را با عنايت خداوند بيمه مي كنند« وان عاش عاش سعيداً» .

9- شهادت فقط اختصاص به كته شدن در راه خدا ندارد بلكه فرصتهاي ديگري هم براي رسيدن به مقام شهادت وجود دارد.

10- روز غدير روز ثبت انتيازات و ارزشها است «يكتبون الحسات»

 قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)  

و مثل المومين في قبولهم و لاء اميرالمونين في يوم غدير خم كمثل الملائكه في سجود هم لآدم و مثل من ابي و لايه اميرالمومنين في يوم الغدير مثل ابليس.

مثل مومنان در قبول ولايت حضرت اميرالمومنين (عليه السلام) در روز عيد غدير خم مثل سجده ملائكه براي حضرت آدم(ع) است و مثل كساني كه نپذيرفتند ولايت آن حضرت را در روز عيد غدير مثل ابليس مي باشد.

پيامها:

1- پذيرش ولايت حضرت علي (عليه السلام) در روز غدير مصداق اطاعت از خداوند است.

2- مسئله ولايت يك مساله شخصي از سوي رسول خدا و ائمه (عليهم السلام) نيست.

3- نپذيرفتن ولايت در حقيقت تمرد از دستورات خداوند متعال است و كسي كه ولايت آن حضرت را نپذيرد مسير شيطان را در پيش گرفته است.

4- عظمت روز غدير اين است كه پذيرش و بيعت با حضرت علي (عليه السلام) مثل سجده كردن ملائكه بر حضرت آدم (ع) است

5- چه بسا كه در روز عيد غدير هم ملائكه به انسان سجده مي كنند و  آن انسان كاملي كه مورد اين اكرام قرا مي گيرد كسي نيست مگر امير المومنين علي (ع)و ساير ائمه معصومين (عليهم السلام).

6- انكار كنندگان ولايت علي (ع) متكبريني هستند كه هر چقدر هم عبادت داشته باشند با اين انكار اعمالشان باطل است و نه تنها اجر چنداني ندارند بلكه مغضوب خدا هم هستند.

7- روز غدير روز آزمايش انسانها است ، همچنان كه روز  سجده بر حضرت آدم (ع) روز آزمايش ملائكه بود.

8- روز عيد غدير بهترين فرصت براي تجديد پيمان با امام زمان (عج) است.

 

قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام)

و الله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقه لصا فحتهم الملائكه في كل يوم عشر مرات و لولا اني اكراه التطويل لذكرت فضل هذا ليوم و ما اعطي الله لمن عرفه ما لا يحصي بعدد.

بخدا قسم اگر مردم حقيقت روز عيد غدير را مي شناختند هر روز ده مرتبه ملائكه با آنها مصافحه مي كردند و اگر از طولاني شدن سخن كراهت نداشتم هر آينه در عظمت روز عيد غدير و آنچه را خداوند به عارفين به آن عطا مي كند آنقدر مي گفتم كه قابل شمارش نباشد.

پيامها:

1- قسم امام رضا (عليه السلام) بيانگر اهميت موضوع غدير ميباشد.

2- براي بهره مندي از بركات روز عيد غدير معرفت حقيقي آن لازم است.

3- معرفت حقيقي روز عيد غدير آنقدر به انسان مقام مي دهد كه ملائكه هر روز ده مرتبه با مصافحه مي كردند.

4- آنچه امام رضا (عليه اسلام) پيرامون عيد غدير بيان فرمودند قطره اي از دريا ي بي كران غدير بوده است. و بسياري از مصاديق عظمت غدير باقي مانده است.

5- وقتي امام معصوم در عظمت رحمت هاي خداوند براي عارفين به جايگاه عيد غدير لفظ بي شمار رابكار مي برند اگر همه انديشمندان جهان در تمام طول حيات بشر بگويند و بنويسند هم نخواهند توانست حق مطلب را ادا كنند.

6- مقام كساني كه حقيقت عيد غدير را درك كرده اند از ملائكه بالاتر است.

7- در بيان فضايل ايام الله بويژه روز عيد غدير نبايد آنقدر سخن طولاني شود كه مخاطب را خسته نمايد.

 

منبع:

 

مسند امام رضا (عليه السلام) ص 18و17