رسوای دل

بند دهم شعر مرحوم محتشم کاشانی در رسای سالار شهیدان(ع)
نویسنده : علی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳٩٢
 

 

این کشته فتاده به هامون حسین توست
وین صید دست وپا زده در خون حسین توست
این نخل تر کز اتش جانسوز تشنگی
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این غرقهء محیط شهادت که روی دشت
از موج خون او شده گلگون حسین توست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست
این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست
این قالب طپان که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست
چون روی  در بقیع  به زهرا خطاب کرد
وحش زمین ومرغ هوا را کباب کرد